Варчев Финанс - брокерски услуги, Форекс валутна търговия, Форекс трейдър, капиталови пазари, договори за разлика върху акции, стоки, фючърси и индекси

English

Първото Име в Инвестициите!

НОВИНИ ОТ ВАРЧЕВ БРОКЕРС

Свържете се с нас

Договори за разлика (CFDs)

Какво е договор за разлика?

CFDs, или Договори за разлика, са дериватни финансови инструменти, които позволяват търговия на индекси, фючърси, индивидуални акции и стоки (commodities) без нуждата от физическо им притежание. Те представляват споразумение между две страни за уреждане на финансовите взаимоотношения при затваряне на позицията отразяващо разликата между цената на отваряне и цената на затваряне на контракта, умножена по броя на акциите в самия контракт.

Чрез договори за разлика (CFD) става възможна търговията с акции, фючърси, индекси и стоки (commodities) на маржин сметка. По този начин може да се спекулира с движението на цените на акциите на водещите световни компании. Договорът за разлика (CFD) става все по-популярени от гледна точка на високата спекулативна печалба, която може да се постигне при силните движения на акциите и основните финансови индекси в рамките на един ден.

CFD се основава на маржин търговията като срещу сравнително малък депозит можете да поддържате съответната позиция. Варчев Финанс определя необходим маржин в размер от 2% до 10% в зависимост от различната спецификация на предлаганите CFD контракти. Едновременно с това печалбата/загубата се отразява в пълен размер по сметката на клиента. Посредством безплатно предоставеният софтуер за търговия Meta Trader 4, клиента може в всеки един момент да лимитира загубата от губещите си позиции и едновременно с това да държи неограничено дълго време своите печеливши позиции.

Варчев Финанс предлага на своите клиенти да търгуват с акциите на водещите световни компании и основните фондови индекси в света.

Търговията с Договори за разлика е сходна с традиционната търговия на акции. Сделките се осъществяват на пазарна цена, получавана в реално време от съответната борса, като се заплаща комисиона по всяка транзакция.

CFD инструментите нямат фиксирана дата на падеж, предоставяйки ви свобода да затваряте позиции в избран от вас момент. Докато позицията ви остава отворена, сметката ви се дебитира или кредитира със съответните лихвени плащания.

Доходност - ливъридж

Използвайки CFD Вие имате възможност да достигате резултати многократно надвишаващи (в зависимост използвания маржин) резултата, който бихте получили при реална търговия. По този начин чрез ефекта на финансовия лост (leverage) ще акумулирате по-високи печалби ако правилно сте предвидили движенията на пазарните цени, но и рискът от загуби нараства пропорционално, ако пазарът тръгне против вас.

Къси позиции

В зависимост от различните законодателства на отделните държави е невъзможно да се търгуват на къси позиции отделни акции. Когато търгувате CFDs обаче, отварянето на къси позиции е толкова лесно, колкото и на дълги. Търговията със CFD Ви дава възможност да продадете акции, без да сте ги притежавали предварително и да спечелите от спад в цените им.

Управление на риска

Вие имате възможност да защитите многонационален портфейл от акции срещу краткосрочен спад на пазарите чрез продажба на необходимото количество CFD. При обратна покупка след този спад, печалбата от късата Ви позиция ще покрие отчетените загуби от Вашия портфейл.

Необходим маржин

Необходимият маржин за търговия със CFD варира между 2% и 10% в зависимост от избраният инструмент. За CFDs на американски борси изискуемия маржин е постоянна величина в щатски долари, определена от горепосочените проценти. За CFDs извън САЩ изискуемия маржин се определя от горепосочените проценти и текущия пазарен курс на съответната валута спрямо щатският долар на международните пазари.

Поръчки

Възможност за хеджиране в условията на пазарен рейндж. Отворете насрещни позиции в един и същи финансов инструмент. Минимизирайте вашият риск.

Поръчките при търговия със CFD могат да бъдат поставяни чрез платформата Meta Trader 4 или посредством телефон. Клиентът може в всеки един момент да лимитира загубата от губещите си позиции и едновременно с това да държи неограничено дълго време своите печеливши позиции. Варчев Финанс ви дава възможност за поставяне на пазарни, лимитирани и стоп поръчки при търговия с договори за разлика за по-ефективен контрол върху заетите позиции. Както и при валутната търговия, договорите за разлика позволяват бързо и лесно отваряне на дълги и къси позиции.

Пример: Покупка на Coca-Cola

През месец Май вие решавате, че цената на Coca-Cola ще се повиши. Котираната цена в платформата Meta Trader 4 е 39.92/40.00. Купувате 100 акции на Coca-Cola като CFD (Договор за разлика) на цена от 40 долара за акция.

Варчев Финанс позволява търговия на индивидуални акции при марджин депозит от едва 10%. Следователно при размер на сделката от $4000, вие депозирате $400. Стандартната комисиона, която Варчев Финанс начислява е $0.05 на акция или $5.00.

Купувате
100 акции Coca-Cola
Цена:
$40.00
Комисиона
100 x $0.05 = $5.00
Обем на сделката
100 x $40.00 = $4000.00
Необходим първоначален марджин
$4000 x 10% = $400.00
Лихвени плащания

Лихвите по позицията ви се изчисляват всеки ден, след края на сесията на съответната борса (в случая NYSE) и необходимите корекции се прилагат към сметката ви. Инвеститорите, държащи дълги позиции заплащат лихва върху стойността на контракта в зависимост от пазара, на който се търгуват съответните инструменти. Инвеститорите с къси позиции е възможно да получават лихва в зависимост от пазара, на който се търгуват съответните инструменти.

В този случай, приложимият лихвен процент е Fed Funds + 2.5%.

Следователно лихвата, която се отчислява от сметката ви за този ден е $0.83 ($4000 х 7.5% / 360).

Затваряне на позиция

През месец Юли акциите на Coca-Cola са се увеличили, като котировката в платформата Meta Trader 4 е 45.00/45.08. Решавате да приберете печалбите си и продавате 100 акции на Coca-Cola на цена $45.00. Стандартната комисиона при транзакцията е $0.05 или $5.00.

Реализираната печалба от позицията се изчислява както следва:

Цена при отваряне
$40.00
Цена при затваряне
$45.00
Разлика
$5.00
Печалба
$5.00 х 100 = $500.00
Краен резултат

За пресмятане на крайния резултат от операцията е необходимо да се отчетат всички комисиони и лихвени плащания. В този пример, ако позицията е задържана в продължение на 40 дни, лихвените отчисления са в размер на около $33.

По този начин, крайният резултат от операцията се пресмята по следния начин:

Бруто печалба
$500.00
Комисиона
-$10.00
Лихвени плащания
-$33.00
Нетна печалба
$457.00

С Варчев Финанс можете да откриете сметка за търговия с валута, CFDs и стоки (commodities) само с $150 или еквивалента им.


Symbol Bid Ask Change
EUR/USD 0
USD/JPY 0
GBP/USD 0
USD/CHF 0
USD/BGN 0
GOLD 0
Silver 0
Crude Oil 0

Бързи линкове

Абонирайте се за RSS новини