Варчев Финанс - брокерски услуги, Форекс валутна търговия, Форекс трейдър, капиталови пазари, договори за разлика върху акции, стоки, фючърси и индекси

English

Вашето Място на Wall Street!

НОВИНИ ОТ ВАРЧЕВ БРОКЕРС

Свържете се с нас

Договори за разлика (CFDs)

Въпроси

1. Какво е "CFD"?

Contract For Difference - Договор за разлика. Това е дериватен финансов инструмент, който дава възможност да се търгуват акции, индекси, фючърси и стоки (commodities) чрез марджин депозит, без реалната им покупка или продажба през фондова борса. Този вид търговия е свързан с по-ниски трансакционни разходи и висока ефективност.

2. Какво е марджин търговия?

Марджин търговията позволява откриване на позиция чрез депозиране на малък процент от стойността на сделката по вашата сметка. Варчев Финанс предлага CFD търговия на акции при 10% марджин депозит, индекси и commodities – 2%.

3. С какви разходи е свързана търговията със CFDs?

Варчев Финанс начислява минимални комисиони при CFD търговия в размер на $0.05 на акция и 1 пункт при индекси. Няма скрити такси и търговията се осъществява на пазарна цена. Rollover се начислява на базата на актуалните лихвени проценти за деня при задържане на позиция в акции след приключване на търговската сесия на съответната борса.

4. Какви CFD инструменти могат да се търгуват чрез платформата iTrader на Варчев Финанс?

Американски, Европейски, и Азиатски индекси и индивидуални акции и всички основни commodities, като петрол, злато и сребро.

5. Мога ли да търгувам валути чрез платформата iTrader?

Да. Варчев Финанс предлага търговия на CFD и валути в една платформа – iTrader 7.5.

6. Какъв е минималният обем на сделка?

Минималният обем за търговия е едно (1) CFD. Това е еквивалентно на една акция.

7. Каква е минималната сума за отваряне на сметка?

Минималният депозит за откриване на реална сметка за търговия на CFDs и валути e $150 или еквивалента им.

8. Защо някои инструменти са деноминирани в различни валути?

Варчев Финанс предлага онлайн достъп до световните капиталови пазари, чрез котировки в реално време получавани директно от основните фондови борси в САЩ, Европа и Азия. Инструментите търгувани на съответните борси са деноминирани във валутата на страната. При търговия във валута различна от USD, откритата позиция, необходимият марджин, както и печалба/загуба се преизчисляват в американски долари.

9. Какъв е животът на едно CFD?

Договорът за разлика и отворен контракт, което означава, че отворени позиции след края на търговската сесия се прехвърлят автоматично за следващия работен ден, като се заплаща или получава съответният rollover. При условие, че се поддържа достатъчен необходим марджин, позицията може да остане отворена за неограничен период от време.

10. Как да печеля от падащ пазар?

Основно преимущество на търговията с CFD инструменти е възможността за къси продажби. Това означава, че може да продадете CFD като входяща позиция, която в последствие на покриете чрез покупка на съответното CFD. По този начин бихте могли да печелите и от спадащ пазар.

11. Нужно ли е да заплащам цялата стойност на позицията?

Търговията със CFDs се осъществява чрез марджин депозит, с който се гарантират отворените позиции. Не е необходимо внасянето на цялата стойност на позицията, а само необходимия марджин, което позволява освобождаване на наличен капитал. Варчев Финанс предлага CFD търговия на акции при 5% марджин депозит, индекси и commodities – 2%.

12. Как да поставя поръчка при търговия със CFDs?

Поставянето на поръчка при търговия на CFDs е идентично с това при валутна търговия. Поръчки се подават чрез платформата iTrader или по телефон на (052/634 040 или 0889/611119).

13. Как да открия безплатна демо сметка?

Натиснете тук и следвайте инструкциите. Демо сметката е валидна за 14 дни.

14. Как да открия реална сметка за търговия?

Натиснете тук и изберете една от възможностите за откриване на реална сметка.

15. Регулиран ли ИП Варчев Финанс ЕООД?

Да. ИП Варчев Финанс ЕООД е регистриран като Брокер и Инвестиционен Посредник регулиран и контролиран от:

Комисия за Финансов Надзор, решение No 03-0205/25.08.2005;
Българска Народна Банка – Лиценз No 068/03.10.2003
Министерство на Финансите на Република България

16. Кога мога да търгувам със CFDs?

Часовете за търговия със CFDs са идентични с тези на съответната борса, в който инструментът се търгува. Подробна информация можете да откриете тук.

17. Какво е Rollover?

Това е сумата, която получавате/дължите за пренос на една открита позиция за следващия работен ден. Изчислява се в зависимост от междубанковия лихвен процент за валутата, в която инструментът е деноминиран.


Symbol Bid Ask Change
EUR/USD 0
USD/JPY 0
GBP/USD 0
USD/CHF 0
USD/BGN 0
GOLD 0
Silver 0
Crude Oil 0

Бързи линкове

Абонирайте се за RSS новини