Варчев Финанс - брокерски услуги, Форекс валутна търговия, Форекс трейдър, капиталови пазари, договори за разлика върху акции, стоки, фючърси и индекси

English

Вашето Място на Wall Street!

НОВИНИ ОТ ВАРЧЕВ БРОКЕРС

Свържете се с нас

COBOS

Общи правила за работа с COBOS

Общи условия на Българска фондова борса за ползването на COBOS

Редът за регистрация и работа в Системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет от клиенти на членовете на "БФБ-София" АД или на участниците на Неофициален пазар (COBOS) е регламентиран в Правилата за регистрация и работа със системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет от клиенти на членовете на "БФБ-София" АД, приети от Съвета на директорите на "БФБ-София" АД на 21.02.2003 г.

Правила за регистрация и работа с COBOS

Правилник за дейността на БФБ-София

Общи правила

Правила за търговия

Устав на "Българска Фондова Борса-София АД"

ИП Варчев Финанс ЕООД осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на следните закони и нормативни актове:

Закон за публично предлагане на ценни книжа

Търговски закон

Закон за пазарите на финансови инструменти

Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Закон за Комисията за финансов надзор

Наредба на КФН за реда и условията за извършване на маржин покупки, къси продажби и заемане на ценни книжа ( в сила считано от 14.08.2008)
Универсален номер
само за България
Тел: 0700 17 600
София:
Тел: +359 2 953 51 15
Факс: +359 2 953 15 51
Варна:
Тел: +359 52 631 006
Факс: +359 52 699 145

Заяви COBOS сертификат

COBOS справка

Бързи линкове

Абонирайте се за RSS новини