Варчев Финанс - брокерски услуги, Форекс валутна търговия, Форекс трейдър, капиталови пазари, договори за разлика върху акции, стоки, фючърси и индекси

English

Вашето Място на Wall Street!

НОВИНИ ОТ ВАРЧЕВ БРОКЕРС

Свържете се с нас

Валутна търговия (COBOS)

Захранване на сметка

Можете да захраните сметката си за търговия чрез COBOS като:

Внесете на каса* в офисите на Варчев Финанс всеки работен ден между 09:00 и 18:00 часа на адрес:

    - София: "Патриарх Евтимий" 98, ет. 1, ап. 2

    - Варна: ул. "Шипка" 18, офис 104

    *Суми над 5000 лв се приемат и изплащат само по банков път

Клиентската сметка се заверява в деня на внасяне на сумата.

С банков превод по следните сметки:


Такси за междубанков трансфер и други такси в случай че такива са приложими, са за сметка на клиента. Комисиони от страна на "Варчев Финанс" при захранване и теглене не се начисляват. Клиентската сметка се заверява със сумата на превода от момента на приключване на междубанковия сетълмент, а при вътрешно банков превод (в случай че имате сметки в посочените банки) – веднага.

Теглене на парични средства

За да заявите превод на ваши средства от ИП Варчев Финанс ЕООД е необходимо да попълните и изпратите следното Нареждане за превод на парични средства изтегли, след което го изпратите на e-mail: info@varchev.com. Ако желаете изплащане на суми на каса трябва да подадете следната Заявка за теглене на парични суми на каса изтегли. Горепосочените ще бъдат изпълнявани само при наличие на свободни средства невключващи блокираните по течащ сетълмент сделки. Заявката/нареждането трябва да бъде изпратена от електронната поща на клиента, която е посочил за кореспонденция в Договор за ползване на Системата за електронно подаване на нареждания чрез интернет от клиенти – COBOS сключен с ИП Варчев Финанс. Средствата ще бъдат преведени по сметка на клиента посочена от него в същия договор.В случаи на упълномощаване средствата се нареждат по сметката на упълномощителя.

Важно Важно За внасяне/теглене на суми над 30 000 лв. се изисква да попълните декларация за произход на средствата по Закона за мерките срещу изпиране на пари в някой от офисите на посредника преди да отправяте нареждания към ИП „Варчев Финанс” ЕООД.

Заявките за теглене на парични средства на каса се изпълняват на следващият работен ден от получаването й на електронната поща на „Варчев Финанс” ЕООД
Универсален номер
само за България
0700 17 600
София:
Tel: +359 2 953 51 15
Fax: +359 2 953 15 51
Варна:
Tel: +359 52 631 006
Fax: +359 52 699 145

Заяви COBOS сертификат

COBOS справка

Бързи линкове

Абонирайте се за RSS новини