Варчев Финанс - брокерски услуги, Форекс валутна търговия, Форекс трейдър, капиталови пазари, договори за разлика върху акции, стоки, фючърси и индекси

English

Вашето Място на Wall Street!

НОВИНИ ОТ ВАРЧЕВ БРОКЕРС

Свържете се с нас

Валутна търговия (FOREX)

Въпроси

 1. Какво е Форекс (Foreign Exchange, Forex, FX)?
 2. На коя борса се извършват сделките с чуждестранна валута?
 3. Кои са участниците на Форекс пазара?
 4. Кога Форекс пазарът е отворен за търговия?
 5. Кои са най-често търгуваните валути на Форекс пазара?
 6. Капиталоемка ли е Форекс търговията?
 7. Какво е марджин?
 8. Какво са “дълги” и “къси” позиции?
 9. Как се определя валутният курс?
 10. Как да контролирам риска?
 11. Каква е разликата между поръчка, сделка и позиция?
 12. Каква е разликата между пазарна и лимитирана поръчка?
 13. Какво е “bid” и “ask”?
 14. Какво е фундаментален анализ?
 15. Какво е технически анализ?
 16. Какво е крос?
 17. Какво е “пипс” и “фигура”?
 18. Какъв е минималният и максималният обем на търговия?
 19. Лимитираните и Stop loss поръчките винаги ли се изпълняват на точно заявената цена?
 20. Има ли комисиона при валутна търговия?
 21. Как да отворя сметка при ИП Варчев Финанс?
 22. Как да внеса пари по реалната си сметка?
1. Какво е Форекс (Foreign Exchange, Forex, FX)?

Форекс е най-големият финансов пазар в света, с дневен оборот от около 1.5 трилиона щатски долара. Валутната търговия представлява едновременната покупка на една валута и продажбата на друга. Валутите са винаги с плаващ курс и се търгуват по двойки, например Евро/Долар, Долар/Йена.

2. На коя борса се извършват сделките с чуждестранна валута?

Форекс търговията не е централизирана на определена борса, както пазарът на акции и фючърси. Форекс пазарът се счита за извънборсов (Over-the-counter) или междубанков (Interbank) пазар, тъй като трансакциите се осъществяват директно между двете страни по сделката по електронен път.

3. Кои са участниците на Форекс пазара?

Форекс търговията се нарича още междубанкова, поради факта, че исторически този пазар е доминиран от банкови институции, включително централни банки, търговски банки и инвестиционни банки. В последните години, обаче, процентът на други учасници бързо расте, и в момента включва транснационални корпорации, регистрирани дилъри и брокери, опционни и фючърсни търговци и частни спекуланти.

4. Кога Форекс пазарът е отворен за търговия?

Форекс търговията е 24 часова, като всяка сесия започва в Сидни, Австралия, и се движи около земното кълбо с настъпването на бизнес деня в съответния финансов център – първо в Токио, после Лондон и Ню Йорк. За разлика от други финансови пазари, инвеститорите могат да реагират на валутни движения причинени от икономически, социални и политически събития в момента, в който те се случват – ден или нощ.

5. Кои са най-често търгуваните валути на Форекс пазара?

Най-често търгуваните или "ликвидни" валути са тези на държави със стабилни правителства, уважавани централни банки и ниска инфлация. В наши дни, над 85% от всички дневни трансакции включват основните валути: Щатски долар (USD), Японска йена (JPY), Евро (EUR), Британски паунд (GBP), Швейцарски франк (CHF), Канадски долар (CAD) и Австралийски долар (AUD).

6. Капиталоемка ли е Форекс търговията?

Не. ИП Варчев Финанс ЕООД изисква $150 първоначален депозит при откриване на сметка и позволява откриване на позиции с марджин 1:100. Това означава, че инвеститорите могат да осъществяват сделки в размер на $10,000 с първоначален депозит от $100. Важно е да се спомене, че този т.нар. лостов ефект позволява максимизиране на печалбите, но в същото време увеличава размера на потенциалните загуби.

7. Какво е марджин?

Марджин търговията позволява откриване на позиция чрез депозиране на малък процент от стойността на сделката по вашата сметка. ИП Варчев Финанс ЕООД позволява откриване на позиции чрез депозит на едва 1% от стойността на сделката.

8. Какво са “дълги” и “къси” позиции?

На трейдърски жаргон, дълга е тази позиция, при която инвеститорът купува валута на определена цена със цел последваща продажба на по-висока цена. В този случай, инвеститорът печели от покачващ се пазар. Къса е тази позиция, при която трейдърът продава валута в очакване на нейната обезценка и последваща покупка на по-ниска цена. В този сценарий трейдърът печели от понижаващ се пазар. Важно е да се отбележи, че всяка Форекс позиция пронуждава инвеститора да бъде “дълъг” в една валута и “къс” в друга.

9. Как се определя валутният курс?

Цените на валутите се влияят от многообразие от икономически и политически фактори, най-важните, от които са: лихвени проценти, инфлация, политическа стабилност. Правителствата понякога се намесват на валутните пазари с цел манипулации на собствените си валути, чрез солидни продажби с цел обезценка на съответната валута, или в обратния случай чрез масирани покупки с цел оскъпяване на валутата. Тези намеси се наричат интервенции на Централните Банки. Всеки от тези фактори, както и големи индивидуални пазарни поръчки могат да причинят силна волатилност на валутните пазари. Размерът и оборотът на Форекс пазара, обаче, правят невъзможна манипулацията му от един пазарен участник.

10. Как да контролирам риска?

Най-разпространените инструменти за контрол на риска при Форекс търговията са лимитираните (Limit) и стоп (Stop loss) поръчките. Лимитираната поръчка поставя максимална цена на покупка, или минимална цена цена при продажба. Stop loss поръчката гарантира, че дадена позиция се ликвидира автоматична на предварително определена цена, цел да се ограничат потенциалните загуби ако пазарът тръгне срещу позицията на инвеститора. Ликвидността на Форекс пазара гарантира, че лимитираните и стоп поръчките ще бъдат изпълнени лесно.

11. Каква е разликата между поръчка, сделка и позиция?

Поръчката е изразено намерение за покупка или продажба на валута. Сделката е изпълнението на заявената поръчка. Позицията е нетно закупената или продадена валута за определена валутна двойка. В случай, че за дадена валутна двойка е осъществена само една сделка, то понятията сделка и позиция се използвам взаемнозаменяемо.

12. Каква е разликата между пазарна и лимитирана поръчка?

Пазарните поръчки се изпълняват моментално на текущата пазарна цена. Лимитираните поръчки са поръчки подлежащи на изпълнение (в бъдещ момент), когато пазарната цена достигне предварително определена стойност.

13. Какво е “bid” и “ask”?

Bid – Цената, на която купувачите са съгласни да купят дадената валута от продавачите.

Ask – Цената, ня която продавачите са предлагат да продадат дадената валута на купувачите. Например: Ако EUR/USD в момента се котира за 1.2200/03, това означава, че най-високата цена предложена от купувач е 1.2200, а най-ниската цена предложена от продавач е 1.2203.

14. Какво е фундаментален анализ?

Фундаменталният анализ използва икономически индикатори, заедно с бизнес и политически новини да идентифицира възможност за покупка и продажба. Според фундаменталния анализ миналото не може да се използва за предсказване на бъдещето.

15. Какво е технически анализ?

Техническият анализ разчита на историческа информация под формата на графики, за да разпознае модели (patterns), които в последствие да използва за предсказване на бъдещи ценови движения. Техническите анализатори вярват, че всичко което е необходимо, за да се знае какво ще бъде движението на пазара, се съдържа в историческите графики.

16. Какво е крос?

Кросът е разменният курс между две валути различни от американския долар. EUR/JPY е пример за крос курс. Въпреки, че на повърхността USD не е основа на котирането в тази валутна двойка, той е индиректно намесен. Разменният курс EUR/JPY е резултат от следните двойки: EUR/USD и USD/JPY.

17. Какво е “пипс” и “фигура”?

На валутния пазар пипсът е минималното изменение в цената на дадена валута. При основните валутни двойки, като EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/AUD и т.н. това е 0.0001, докато при валутните двойки, в които участа японската йена, един пипс е равен на изменение в размер на 0.01 единици. 100 пипса са равни на една фигура.

18. Какъв е минималният и максималният обем на търговия?

Минималният обем на търговия при ИП Варчев Финанс ЕООД е 1 лот, който е еквивалентен на 2000 единици от съответната валута. Пример: 1 лот в кроса EUR/AUD означава покупка на 2000 EUR с Австралийски долари, което текущ курс 1.5817/37 означава 2000 х 1.5837 = 3167.40 AUD. Използвайки текущия курс на двойката AUD/USD 0.7546/51 сумата се преизчислява в щатски долари, както следва: 3157.40 х 0.7546 = 2382.57 USD. Така необходимият марджин за отваряне на тази позиция е 1% х 2382.57 = 23.83 USD.

Максималният обем на търговия е 10 милион единици от съответната валута. Например, при двойката EUR/USD максималната сделка, която можете да осъществите е за 10 милион EUR. Разбира се, възможно е да извършите повече от една сделки в размер на 10 милион единици ако желаете позицията ви да надхвърли този лимит.

19. Лимитираните и Stop loss поръчките винаги ли се изпълняват на точно заявената цена?

ИП Варчев Финанс изпълнява този тип ордери на заявената или на най-добрата възможна цена, която може да се вземе от пазара.

20. Има ли комисиона при валутна търговия?

Не. ИП Варчев Финанс не начислява комисиони при марджин търговия с чуждестранна валута.

21. Как да отворя сметка при ИП Варчев Финанс?

Натиснете тук и изберете една от възможностите за откриване на реална или безплатна демо сметка.

22. Как да внеса пари по реалната си сметка?

Суми по реалната си сметка може да внесете чрез банков превод, или лично в някой от офисите ни.


Symbol Bid Ask Change
EUR/USD 0
USD/JPY 0
GBP/USD 0
USD/CHF 0
USD/BGN 0
GOLD 0
Silver 0
Crude Oil 0

Бързи линкове

Абонирайте се за RSS новини