Варчев Финанс - брокерски услуги, Форекс валутна търговия, Форекс трейдър, капиталови пазари, договори за разлика върху акции, стоки, фючърси и индекси

English

Първото Име в Инвестициите!

НОВИНИ ОТ ВАРЧЕВ БРОКЕРС

Свържете се с нас

Валутна търговия (FOREX)

Предимства на Форекс търговията

24 часов пазар

Форекс пазарите работят без прекъсване 24 часа в денонощието. С възможността да търгуват по време на Американската, Азиатската и Европейската сесия, трейдърите имат предимството да разработят собствен план за търговия.

Ликвидност

Форекс пазарът има среднодневен оборот от близо 2 трилиона долара, което го прави най-ликвидния пазар в света. Тази висока ликвидност осигурява на трейдърите пълната свобода да отварят и затварят къси и дълги позиции независимо от големината им.

Левъридж

Лостовият ефект намалява изискуемия първоначален маржин депозит. Например, ако депозирате $1000 по сметката си, ще имате възможността да отваряте позиции в размер на $100 000 използвайки лейвъридж 1% (1:100).

Експертни системи

Платформата MetaTrader позволява търговия чрез автоматизирани експертни системи (Expert Advisors).

Експертната система е автоматизирана система за търговия, написана на езика MetaQuotes Language 4 (MQL 4), който е вграден в платформата. Чрез него можете да създавате собствени индикатори, скриптове и библиотеки.

Предимства:

  • автоматично изпълнение на сделки
  • тестване на търговски стратегии върху исторически данни
  • програмиране на собствени технически индикатори
  • създаване на скриптове за еднократно извършване на определени заявки
  • съставяне на библиотеки за съхранение на често използвани програми

Лесен достъп

С развитието на Интернет този сектор от финансовите пазари става лесно достъпен и атрактивен за различни типове инвеститори.

Търговия без комисиони

Варчев Финанс не начислява комисиони или други такси при валутна търговия през платформата Meta Trader 4 или по телефон. В комбинация с непроменливите, тесни спредове, разходите при Форекс търговията са значително по-ниски спрямо който и да е друг пазар.

Незабавно изпълнение на пазарни поръчки

Платформата Meta Trader 4 на Варчев Финанс предлага котиране в реално време. Няма несъответствие между показаната в платформата цена и цената на изпълнение на ордерите.

Къси продажби

За разлика от пазарите на ценни книжа, при валутната търговия няма ограничения за къси продажби. На Форекс пазара възможности за търговия съществуват независимо от това дали трейдърът продава или купува, или пазарът се покачва или спада. Тъй като търговията винаги включва покупката на една валута и продажбата на друга, трейдърът има еднакъв достъп за търговия в растящи или падащи пазари.

Диверсификация

Портфейли съставени от ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност страдат от липса на достатъчна диверсификация. Инвестирането на Форекс пазара намалява портфейлния риск и увеличава възвръщаемостта.

Хеджиране на валутен риск

Защитете доходите си от валутен риск чрез хеджиране срещу неблагоприятни валутни движения.

Некорелираност с фондовите пазари

Валутната търговия предполага покупка или продажба на една валута срещу друга. По този начин отсъства корелация между международните валутни пазари и фондовите пазари. Бичи или мечи пазар за една валута се определят според начина, по който нейната стойност се променя спрямо другите валути. Ако промяната й е положителна, имаме бичи пазар при който трейдърите печелят, купувайки валутната единица спрямо другите валути. Обратният песимистичен вариант за валутната единица определя бичи пазар за нейните конкуренти. И при двата варианта, обаче, съществуват пазарни възможности за реализиране на печалби.

Междубанков пазар

Междубанковият пазар е гръбнака на Форекс пазара и се състои от глобална мрежа от дилъри. Ролята на дилъри се изпълнява основно от търговски банки, които комуникират и търгуват по между си и с клиени, посредством електронни мрежи и телефонна връзка. Пазарът не е борсово централизиран подобно например на New York Stock Exchange. Форекс пазарът действа по начин много близък до начина, по който оперира NASDAQ, така че той е типичен извънборсов (OTC) пазар.

Symbol Bid Ask Change
EUR/USD 0
USD/JPY 0
GBP/USD 0
USD/CHF 0
USD/BGN 0
GOLD 0
Silver 0
Crude Oil 0

Бързи линкове

Абонирайте се за RSS новини