Варчев Финанс - брокерски услуги, Форекс валутна търговия, Форекс трейдър, капиталови пазари, договори за разлика върху акции, стоки, фючърси и индекси

English

Първото Име в Инвестициите!

НОВИНИ ОТ ВАРЧЕВ БРОКЕРС

Свържете се с нас

Търговия с Енергийни стоки

Енергийни стоки

Варчев Финанс предлага директна търговия с най-популярните енергийни контракти при изключително конкурентни спредове, марджин депозити и ниски комисиони.

Суров петрол и природен газ се предлагат под формата на Договори за разлика (CFDs) върху стандартен фючърсен контракт. ИП Варчев Финанс предоставя фючърсни инструменти търгувани на NYMEX (New York Mercantile Exchange). Този вид договори, могат да се търгуват активно до дата на падеж на контракта.

При CFDs върху фючърсен договор, няма наличие на реална доставка на базовия актив. При настъпване на датата на падеж, всички отворени позиции автоматично се затварят на пазарна цена към момента на изтичане на договора и финансовите резултати се начисляват по клиентските сметки.

Инструмент Символ Спред Марджин Комисиона Дата на падеж
Суров петрол (Декемврийски фючърс) CLZ0 $0.05 10% (1:10) $0.015 19.11.2010 г.
Суров петрол (Януарски фючърс) CLF1 $0.06 10% (1:10) $0.016 20.12.2010 г.
Суров петрол (Февруарски фючърс) CLG1 $0.07 10% (1:10) $0.017 20.01.2011 г.
Суров петрол (Мартенски фючърс) CLH1 $0.08 10% (1:10) $0.018 22.02.2011 г.
Суров петрол (Апрлиски фючърс) CLJ1 $0.09 10% (1:10) $0.019 22.03.2011 г.
Суров петрол (Майски фючърс) CLK1 $0.10 10% (1:10) $0.020 19.04.2011 г.
Суров петрол (Юнски фючърс) CLM1 $0.11 10% (1:10) $0.021 20.05.2011 г.
Суров петрол (Юлски фючърс) CLN1 $0.12 10% (1:10) $0.022 21.06.2011 г.
Суров петрол (Августовски фючърс) CLQ1 $0.13 10% (1:10) $0.023 20.07.2011 г.
Суров петрол (Септемврийски фючърс) CLU1 $0.14 10% (1:10) $0.024 22.08.2011 г.
Суров петрол (Октомврийски фючърс) CLV1 $0.15 10% (1:10) $0.025 20.09.2011 г.
Суров петрол (Ноемврийски фючърс) CLX1 $0.16 10% (1:10) $0.026 20.10.2011 г.
Суров петрол (Декемврийски фючърс) CLZ1 $0.17 10% (1:10) $0.027 18.11.2011 г.

Инструмент Символ Спред Марджин Комисиона Дата на падеж
Природен газ (Декемврийски фючърс) NGZ0 $0.06 10% (1:10) $0.003 24.11.2010 г.
Природен газ (Януарски фючърс) NGF1 $0.07 10% (1:10) $0.004 28.12.2010 г.
Природен газ (Февруарски фючърс) NGG1 $0.08 10% (1:10) $0.005 27.01.2011 г.
Природен газ (Мартенски фючърс) NGH1 $0.09 10% (1:10) $0.006 24.02.2011 г.
Природен газ (Априслки фючърс) NGJ1 $0.10 10% (1:10) $0.007 29.03.2011 г.
Природен газ (Майски фючърс) NGK1 $0.11 10% (1:10) $0.008 27.04.2011 г.
Природен газ (Юнски фючърс) NGM1 $0.12 10% (1:10) $0.009 26.05.2011 г.
Природен газ (Юлски фючърс) NGN1 $0.13 10% (1:10) $0.010 28.06.2011 г.
Природен газ (Августовски фючърс) NGQ1 $0.14 10% (1:10) $0.011 27.07.2011 г.
Природен газ (Септемрийски фючърс) NGU1 $0.15 10% (1:10) $0.012 29.08.2011 г.
Природен газ (Октомврийски фючърс) NGU0 $0.16 10% (1:10) $0.013 28.09.2011 г.
Природен газ (Ноевмрийски фючърс) NGX1 $0.17 10% (1:10) $0.014 27.10.2011 г.
Природен газ (Декемврийски фючърс) NGZ1 $0.18 10% (1:10) $0.015 28.11.2011 г.

Поръчки

Възможност за хеджиране в условията на пазарен рейндж. Отворете насрещни позиции в един и същи финансов инструмент. Минимизирайте вашият риск.

Варчев Финанс ви дава възможност за поставяне на пазарни, лимитирани и стоп поръчки при търговия със суров пертол и природен газ за по-ефективен контрол върху заетите позиции. Както и при валутната търговия, енергийните стоки позволяват бързо и лесно отваряне на дълги и къси позиции.

Експертни системи

Платформата MetaTrader позволява търговия чрез автоматизирани експертни системи (Expert Advisors).

Експертната система е автоматизирана система за търговия, написана на езика MetaQuotes Language 4 (MQL 4), който е вграден в платформата. Чрез него можете да създавате собствени индикатори, скриптове и библиотеки.

Предимства:

  • автоматично изпълнение на сделки
  • тестване на търговски стратегии върху исторически данни
  • програмиране на собствени технически индикатори
  • създаване на скриптове за еднократно извършване на определени заявки
  • съставяне на библиотеки за съхранение на често използвани програми

Пример: Продажба на петрол

Отваряне на позиция

Считате, че цената на суровия петрол ще спада и решавате да продадете 200 лота суров петрол (един лот се равнява на един барел). Котираната цена в платформата Meta Trader 4 е 53.50/53.55. Откривате къса позиция с 200 лота суров петрол на цена $53.50. Дължимата комисиона е $0.015 на лот или $3.00 за цялата позиция.

Продавате
200 барела суров петрол
Цена
$53.50
Обем на сделката
200 х 53.50 = $10700.00
Необходим първоначален марджин
$10700.00 х 10% = $1070.00
Затваряне на позиция

Няколко дни по-късно данните за запасите на суров петрол в САЩ показват увеличение в петролните резерви на най-големия световен потребител, което предизвиква спад в цените на петрола до 53.00/53.05.

Решавате да приберете печалбата си и купувате 200 лота суров петрол на $53.05.

Реализираната печалба от позицията се изчислява както следва:

Цена на затваряне
$53.05
Цена на отваряне
$53.50
Разлика
$0.45
Брутна Печалба
200 х 0.45 = $90.00
Комисионна
2 х 200 х $0.015 = $6.00
Нетна Печалба
$90.00 - $6.00 = $84.00

С Варчев Финанс можете да откриете сметка за търговия с валута, CFDs и стоки (commodities) само с $150 или еквивалента им.


Symbol Bid Ask Change
EUR/USD 0
USD/JPY 0
GBP/USD 0
USD/CHF 0
USD/BGN 0
GOLD 0
Silver 0
Crude Oil 0

Бързи линкове

Абонирайте се за RSS новини